Tag Archives: ลูกอมลดความอ้วน

ชาไม่อยากข้าว อภัยภูเบศร ยาสมุนไพรลดความอ้วน

“ชาไม่อยากข้าว” ภูมิปัญญาไทย ช่วยคนไทยสลายพุง “ชาไม่อยากข้าว” คือหนึ่งในนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของหมอยาใหญ่แห่งปราจีนบุรี ที่ได้มีการส่งต่อภูมิปัญญาและความรู้ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนคนไทยได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 9 นวดไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก ทางโรงพยาบาลได้นำสูตร “ชาไม่อยากข้าว” มาเผยแพร่ให้แก่ประชาชน เนื่องจากโรคอ้วนนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดตามมา อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น และสาเหตุสำคัญของโรคอ้วน ก็คือ การบริโภคอาหารมากเกินไปนั่นเอง สูตรชาไม่อยากข้าว ทางโรงพยาบาลได้รับความรู้มาจาก หมอส่วน สีมะพริก หมอยา จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในตำรับชา ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด คือ หญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย และหอมแขก จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดสิทธิบัตรสารสกัดจาก หญ้าดอกขาวในการใช้เพื่อลดความอยากอาหาร … Continue reading

Posted in สมุนไพรรักษาโรค | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment